Начало / Полезна информация / Какво представлява ЯМР?

ЯМР- какво е това?

Ядрено-магнитен резонанс — ЯМР (Nuclear magnetic resonance — NMR), познат и като магнитен резонанс (magnetic resonance imaging — MRI) и магнитно-резонансна томография (magnetic resonance tomography — MRT), е съвременен нерентгенов и безопасен метод за послойно изобразяване на различни органи, части и структури в организма.
ЯМР – диагностика, чрез което се получава образ на органите и структурите на тялото, като за целта се използва мощно магнитно поле и радиовълнова енергия.

Апаратът за ЯМР най-общо представлява голяма цилиндрична тръба, в която са разположени цилиндрично оформен мощен магнит, втори радиочестотен магнит и скенер, записващ получената информация. В тръбата е поставена и работна маса, върху която пациентът ляга и плавно се плъзва навътре. Компютърната станция, която обработва получените изображения, се намира в отделна стая.

ЯМР не работи с високоенергийно електромагнитно излъчване, а с изкуствено генерирани магнитни полета. Всички тъкани на човешкото тяло съдържат различен процент вода, чиито молекули включват два положително заредени водородни атома (по същество протони). Когато човек влезе в мощното магнитно поле, протоните се подреждат по посока на магнитното поле.

Задейства се второ радиочестотно електромагнитно поле, което кара протоните да погълнат допълнителна енергия. След като бъде изключено второто поле, протоните освобождават тази енергия под формата на радиочестотно излъчване, което се регистрира от скенера. Позицията на протоните може да бъде контролирана чрез добавянето на допълнително електромагнитно поле. Тези допълнителни полета се получават от въртящи се бобини. Това позволява да се изгражда поредица от изображения както на цялото тяло, така и на отделни негови части.

Scroll to Top